Melidonie grot

SONY DSC

Melidonie grot, een indrukwekkende, huiverige geschiedenis
Al in het stenen tijdperk werd de grot bewoond, getuige de voorwerpen die men heeft aangetroffen.In de Minoische tijd (3500 en 1375 v.chr.) was de grot een heiligdom waarin godsdienstige ceremoniën plaats vonden. Uit die tijd resteren eveneens restanten van aardewerk. Ook werd er een zogeheten Labrys gevonden, een bijl met dubbelblad die wij daarom ook wel dubbel bijl noemen. Deze Labrys was in de Minoische tijd een veelvoorkomend religieus symbool.
De in Minoische tijd, meest vereerde godheid was de grote aardmoeder, maar in de Melidoni grot is hoogstwaarschijnlijk ook de bronzen reus Talos vereerd. Hij was een zoon of in elk geval een schepping van de god der smeden Hephaistos (Vulcanos). Hij was helemaal van brons en had slechts een levensaderwaardoor zijn goddelijke bloed stroomde. Die ader was afgesloten met een bronzen pin. Trok men die uit zijn lijf dan zou al zijn levensvocht wegstromen en zou de reus sterven. Dit gebeurde uiteindelijk door toedoen van de Argonauten in samenwerking met de heks Medea. Tot dat moment had Talos in opdracht van koning Minos Kreta trouw bewaakt. Steeds doorkruisde hij drie keer per dag het eiland en verjaagde of doodde alle vreemdelingen die hij niet vertrouwde. De lage bergen in de omgeving heetten vroeger de Taleaanse bergen. In de Griekse tijd werden in de grot nog Hermes en Zeus vereerd.

In de negentiende eeuw speelde de grot nog een belangrijke rol in het verzet tegen de Turkse overheersers. Bewoners van Melidoni namen steeds deel aan dat verzet en de bevolking van het dorp was daarom telkens weer het doelwit van Turkse wraakacties Wanneer het Turkse leger voor dergelijke acties verscheen verborgen de dorpsbewoners zich in de grot.
Eind 1823 zochten 370 inwoners (vrouwen, kinderen en ouderen) hier een veilig heenkomen. Samen met 20 tot 30 verzetsstrijders die hen moesten beschermen. De bevelhebber van de Turkse troepen, Hoessein Pasja, omsingelde de grot en eiste overgave. Toen zijn verzoek werd genegeerd vielen zijn mannen de grot aan. In de daarop volgende strijd verloor hij 24 man.

SONY DSC

Woedend over dat verlies nam hij een verschrikkelijk besluit: hij gaf opdracht om massa’s brandbaar materiaal bijeen te brengen, dit aan te steken en in de grot te werpen en daarna ook de ingangen met hetzelfde materiaal af te sluiten. De mensen in de grot kwamen allemaal door verstikking om het leven.Hun gebeente rust in de tombe die in de grote hal van de grot staat.

Nog jaarlijks komen de Kretenzers in het bij de grot staande kapelletje de doden herdenken.

Met bovenstaande kennis is een bezoek aan deze grot zeer indrukwekkend.